IRSKÉ LETOKRUHY

Rozlučkové DVD s Irskými letokruhy

Připravujeme pro vás DVD s Irskými letorkuhy.
Více v aktualitách.


Divadlo v Celetné
Celetná 17,110 00 Praha 1


 

Poděkování

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří jakoukoliv formou přispěli k realizaci projektu „Irské letokruhy“. Jmenovitě pak:
 • Ireně a Lucii Samcovým, bez jejichž úsilí by taneční skupina Coiscéim nikdy nevznikla, které nás učily naše první irské krůčky a po celou dobu nám zajišťovaly důležité zázemí pro náš taneční růst,
 • Václavu Mesarošovi, který nám svou přítomností obohatil několik let irského tance,
 • Slávce Gajerové za její vytrvalost při vysvětlování taneční techniky,
 • Hance Malaníkové, bez které by naše výrazové schopnosti nedoznaly takového rozvoje,
 • Petře Hanzlíkové, která se nejednou dlouho do noci věnovala našim kostýmům,
 • Michalovi Hodanovi, Michalovi Uhlířovi, Renému Starhonovi, Danu Vališovi a hudební skupině Jauvajs (s hostujícím Honzou Linhartem), kteří doplnili náš tanec po hudební stránce a panu Jaroslavu Achabu Haidlerovi, který jej doplnil svým hlasem,
 • Markovi Střížovskému, který vystoupení zpestřil barevnou atmosférou,
 • Honzovi Kolmanovi, Natálii Rychetníkové a Richardu Klíčníkovi za zachycení našeho tance na fotografiích a Davidu Šťastnému, který jej zaznamenal na kameru,
 • Odřejovi Kafkovi, který vytvořil vizuální vzhled tohoto projektu,
 • Honzovi Ircingovi za naprogramování těchto webových stránek,
 • společnosti Realtime TECHNOLOGIES, s.r.o., Pavlu Bobkovi z advokátní kanceláře Pavel Bobek a Dagmar Dřímalová a ostatním dárcům za finanční podporu,
 • Ireně Kotíkové a Andree Svobodové, které nám odlehčily od dalších tanečních aktivit a umožnily nám tak věnovat více času tomuto projektu.
A hlavně našim nejbližším, kteří s námi měli trpělivost, když jsme se hladoví a unavení vraceli pozdě domů z tréninků, když jsme čas od času zanedbali naše školní a pracovní povinnosti pro lásku k tomu, co vám nyní představujeme… Děkujeme!


© 2009 COISCEIM | webdesign Impax, spol. s.r.o. | webmaster Honza Ircing
FOTOGALERIE