IRSKÉ LETOKRUHY

Rozlučkové DVD s Irskými letokruhy

Připravujeme pro vás DVD s Irskými letorkuhy.
Více v aktualitách.


Divadlo v Celetné
Celetná 17,110 00 Praha 1


 

Banshee | Sidhe | Leprikón | Samhain | Imbolc | Beltaine | Lughnasadh


Banshee

Postava Banshee vychází z irské mytologie. Je to kouzelná bytost, víla, která svým nářkem oznamuje blížící se smrt nějakého člověka. Nejčastěji na sebe bere podobu krásné mladé ženy s dlouhými vlasy, jindy zase podobu vyzáblé ženy s vpadlým nosem a prázdnými očními důlky, s vlajícími bílými vlasy, zahalené do šedivých cárů látky.
V irské mytologii je postava Banshee odvozena z pověry o ženě nebo víle, která si vytrpěla příliš mnoho bolesti po boku své lásky – muže, který ji zlomil srdce. Její dlouhé, lítostivé kvílení, připomínající chvílemi krákání vran, bylo předzvěstí přicházející smrti. Toto bědování se ozývalo hlavně v noci a smrtelníkům z pláče Banshee tuhla krev v žilách. Podle některých pramenů postavy Banshee vznikly z příliš horlivých manželek, které oplakávaly své mrtvé tradičními žalmy a moderními irskými caoineadh [kweenyah] - pohřebními písněmi.
Stejně jako velké české rody mívaly vlastní bílou paní, tak i známé irské klany užívaly služeb rodinných Banshee (dalkasianská se jmenovala Aiobhill, zatímco například Cliodna sloužila Mac Carthyovým). Ve Skotsku to bylo pět velkých rodin: O´Gradyovi, O´Neillsovi, O´Brienovi, O´Connorsovi a Kavanaghovi. Tyto rodiny byly spřízněné s Banshee a každý, kdo po úmrtí v rodině přišel do jejich domu, slyšel Banshee zpívat a truchlit nad mrtvým. Měl-li zemřít někdo významný, sešlo se k nářku nad jeho smrtí hned několik Banshee najednou.

Banshee je gaelským přepisem Bean Sidhe (nebo též irského bean sí), což lze přeložit jako „ženy z kopců“. Objevují se však pouze v Irsku, na skotské Vysočině, ve Walesu a v Bretani, jelikož Banshee se starala pouze o ty rodiny, které měly čistý keltský původ a neměly krev zředěnu příměsí anglosaských či skandinávských genů. Obdoby těchto bolestí zlomených žen, věštících svým křikem či přítomností smrt, můžeme najít i mimo Irsko – v našich podmínkách to může být například Mora, jinde zase Siréna či Meluzína.© 2009 COISCEIM | webdesign Impax, spol. s.r.o. | webmaster Honza Ircing
FOTOGALERIE